Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie nt. dobrych praktyk

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Rok obrotowy 2021/2022

W roku obrotowym 2021/2022, trwającym od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę powyższych zasad została opublikowana raportem Dobrych Praktyk nr 1/2021 w dniu 02.08.2021 r., a następnie aktualizowana raportami Dobrych Praktyk nr 2/2021 z dnia 20.12.2021 r. oraz nr 1/2022 z dnia 02.05.2022 r.

 

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2021/2022 zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności HELIO S.A. (jako wyodrębniona część tego sprawozdania), które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym RR 2021 w dniu 28 października 2022 r. Przedmiotowe oświadczenie w formie wyodrębnionej z pełnego sprawozdania zarządu znajduje się do pobrania poniżej.

Raport CG nr 1-2021

Rok obrotowy 2020/2021

W roku obrotowym 2020/2021, trwającym od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2020/2021 zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności HELIO S.A. (jako wyodrębniona część tego sprawozdania), które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2020 w dniu 30 października 2021 r. Przedmiotowe oświadczenie w formie wyodrębnionej z pełnego sprawozdania zarządu znajduje się do pobrania tutaj:

Wyodrębnione ze Sprawozdania Zarządu z działalności HELIO S.A. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2020/2021

Rok obrotowy 2019/2020

W roku obrotowym 2019/2020, trwającym od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2019/2020 zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności HELIO S.A. (jako wyodrębniona część tego sprawozdania), które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2019 w dniu 30 października 2020 r. Przedmiotowe oświadczenie w formie wyodrębnionej z pełnego sprawozdania zarządu znajduje się do pobrania tutaj:

Wyodrębnione ze Sprawozdania Zarządu z działalności HELIO S.A. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2019/2020

Rok obrotowy 2018/2019

W roku obrotowym 2018/2019, trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2018/2019 zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności HELIO S.A. (jako wyodrębniona część tego sprawozdania), które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2018 w dniu 30 października 2019 r. Przedmiotowe oświadczenie w formie wyodrębnionej z pełnego sprawozdania zarządu znajduje się do pobrania tutaj:

Wyodrębnione ze Sprawozdania Zarządu z działalności HELIO S.A. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2018/2019

Rok obrotowy 2017/2018

W roku obrotowym 2017/2018, trwającym od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2017 w dniu 30 października 2018 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2017-załącznik 10-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2016/2017

W roku obrotowym 2016/2017, trwającym od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2016/2017, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2016 w dniu 31 października 2017 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2016-załącznik 7-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2015/2016

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016, trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” Rozdziały II-IV, za wyjątkiem: a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, b) odstąpienia od Zasady I.10, c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11, d) odstąpienia od Zasady I.12, e) odstąpienia od Zasady II.1.9a, f) odstąpienia od Zasady IV.10. Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu w/w zasad ładu korporacyjnego zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2013 w dniu 31.10.2013 r. Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od 1 stycznia 2016 znajduje się do pobrania poniżej. Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu zasad zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2016 w dniu 4 stycznia 2016 r. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2015/2016, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2015 w dniu 31 października 2016 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2015 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2014/2015

W roku obrotowym 2014/2015, trwającym od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem: a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, b) odstąpienia od Zasady I.10, c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11, d) odstąpienia od Zasady I.12, e) odstąpienia od Zasady II.1.9a, f) odstąpienia od Zasady IV.10. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2014/2015, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2014 w dniu 02 listopada 2015 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2014 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2013/2014

W roku obrotowym 2013/2014, trwającym od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem: a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, b) odstąpienia od Zasady I.10, c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11, d) odstąpienia od Zasady I.12, e) odstąpienia od Zasady II.1.9a, f) odstąpienia od Zasady IV.10. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2013/2014, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2013 w dniu 31 października 2014 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2013 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2012/2013

W roku obrotowym 2012/2013, trwającym od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem: a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, b) odstąpienia od Zasady I.10, c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11, d) odstąpienia od Zasady I.12. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2012/2013, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2012 w dniu 31 października 2013 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2012 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2011/2012

W roku obrotowym 2011/2012, trwającym od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem: a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, b) odstąpienia od Zasady I.10 (obowiązującej od 01.01.2012 r.), c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11 (obowiązującej od 01.01.2012 r.), d) odstąpienia od Zasady I.12 (obowiązującej od 01.01.2012 r.). Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2011/2012, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2011 w dniu 31 października 2012 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2011 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2010/2011

W roku obrotowym 2010/2011, trwającym od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2010/2011 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2010 w dniu 31 października 2011 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2010 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2009/2010

W roku obrotowym 2009/2010, trwającym od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2009/2010 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2009 w dniu 2 listopada 2010 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2009 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2008/2009

W roku obrotowym 2008/2009, trwającym od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. Przyczyną odstąpienia były znaczące w stosunku do wielkości Spółki koszty związane z realizacją takich transmisji. Spółka w najbliższej przyszłości nie planuje organizacji takich transmisji. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2008/2009 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2008 w dniu 2 listopada 2009 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2008 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2007/2008

W związku z wejściem w życie nowych zasad ładu korporacyjnego (Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), Spółka w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. stosowała zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób: – do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Oświadczeniem w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, – od dnia 1 stycznia 2008 r. Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawarych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2007/2008 został opublikowany wraz z Raportem rocznym SA-R 2007 w dniu 25 listopada 2008 r. do pobrania tutaj:

SA-R 2007 - załącznik8 - Raport dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty bieżące Corporate Governance

Raport CG 1 2013

Dokumenty korporacyjne

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU HELIO S.A. Z SIEDZIBĄ W WYGLĘDACH

Regulamin komitetu Audytu Helio S.A.

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Rady Nadzorczej HELIO S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Zarządu HELIO S.A

Regulamin Zarządu

STATUT SPÓŁKI HELIO S.A.

STATUT SPÓŁKI HELIO S.A.

Badanie sprawozdań finansowych

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnieniu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Co więcej, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, jej członek powinien mieć na względzie interes Spółki, zatem przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinien uwzględnić wszelkie aspekty współpracy z biegłym rewidentem, w tym przede wszystkim doświadczenie, dyspozycyjność czasową, dodatkowe doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, kompleksowość usług, dostępność cenową i bliskość lokalizacyjną. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r. przyjęła następującą dokumentację opracowaną przez Komitet Audytu: – Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego – Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, – Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego – Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, – Procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego – Helio S.A. z siedzibą w Wyględach.

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa Spółki HELIO S.A.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy oraz nie powzięła informacji o planowanej dywidendzie w przyszłości.

Polityka różnorodności

Informacja nt. Polityki Różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W ocenie władz Spółki opracowanie i przyjęcie takowej polityki nie znajduje w tym przypadku bowiem uzasadnienia ekonomiczno-organizacyjnego, a mogłoby rodzić ryzyko wystąpienia błędów natury formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji personalnych. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z zachowania różnorodności w doborze osób do władz Spółki oraz na stanowiska kluczowych menedżerów, a tym samym podejmując decyzje personalne uwzględniają także ten aspekt nadając mu stosowną do powierzanych funkcji wagę.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki HELIO S.A.

Kadencja organu Zarząd – kobiety Zarząd – mężczyźni Rada Nadzorcza – kobiety Rada Nadzorcza – mężczyźni Okres funkcjonowania
I 1 os.(50%) 1 os.(50%) 2 os.(40%) 3 os.(60%) lata 2006 – 2011
II 1 os.(50%) 1 os.(50%) 1 os.(20%) 4 os.(80%) lata 2011 – 2016
III 1 os.(50%) 1 os.(50%) 1 os.(20%) 4 os.(80%) lata 2016 – 2017
III 1 os.(50%) 1 os.(50%) 4 os.(67%) 2 os.(33%) lata 2017 – 2021
IV 1 os.(50%) 1 os.(50%) 4 os.(67%) 2 os.(33%) lata 2021 – 2022
IV 1 os.(50%) 1 os.(50%) 4 os.(80%) 1 os.(20%) od 2022

Polityka wynagrodzeń

Dotychczasowe Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach HELIO S.A.

Programy opcji menedżerskich

Programy opcji menedżerskich

W Spółce nie funkcjonują obecnie programy motywacyjne oparte na opcjach menedżerskich. Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w formie premii motywacyjnej uzależnionej od realizacji ilościowych i jakościowych celów zarządczych wyznaczonych danym członkom Zarządu osobiście lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele zarządcze powinny odzwierciedlać zadania stojące przed Spółką w myśl przyjętej strategii biznesowej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Wybierz kontakt do odpowiedniego działu