Informacje finansowe

Informacje finansowe

Rok obrotowy 2020/2021
trwał od 01-07-2020 do 30-06-2021 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 272 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 421
Zysk (strata) brutto 16 204
Zysk (strata) netto 12 945
Aktywa razem 164 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 600
Zobowiązania długoterminowe 6 089
Zobowiązania krótkoterminowe 59 125
Kapitał własny 97 874
Kapitał zakładowy 2 500
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2019/2020
trwał od 01-07-2019 do 30-06-2020 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 234 644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 343
Zysk (strata) brutto 4 197
Zysk (strata) netto 3 300
Aktywa razem 124 486
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 557
Zobowiązania długoterminowe 6 454
Zobowiązania krótkoterminowe 32 248
Kapitał własny 84 929
Kapitał zakładowy 2 500
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2018/2019
trwał od 01-07-2018 do 30-06-2019 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 034
Zysk (strata) brutto 6 056
Zysk (strata) netto 4 830
Aktywa razem 104 878
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 250
Zobowiązania długoterminowe 4 753
Zobowiązania krótkoterminowe 18 028
Kapitał własny 81 628
Kapitał zakładowy 2 500
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2017/2018
trwał od 01-07-2017 do 30-06-2018 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 272
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 010
Zysk (strata) brutto 13 769
Zysk (strata) netto 11 074
Aktywa razem 97 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 380
Zobowiązania długoterminowe 6 275
Zobowiązania krótkoterminowe 13 463
Kapitał własny 76 798
Kapitał zakładowy 2 500
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2016/2017
trwał od 01-07-2016 do 30-06-2017 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 563
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 034
Zysk (strata) brutto 13 555
Zysk (strata) netto 10 915
Aktywa razem 90 685
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 960
Zobowiązania długoterminowe 9 087
Zobowiązania krótkoterminowe 14 908
Kapitał własny 65 725
Kapitał zakładowy 2 500
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2015/2016
trwał od 01-07-2015 do 30-06-2016 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137.502
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.858
Zysk (strata) brutto 5.121
Zysk (strata) netto 4.064
Aktywa razem 85.832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31.453
Zobowiązania długoterminowe 7.989
Zobowiązania krótkoterminowe 22.942
Kapitał własny 54.379
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2014/2015
trwał od 01-07-2014 do 30-06-2015 (12 miesięcy)

Informacje finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98.822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.504
Zysk (strata) brutto 1.960
Zysk (strata) netto 1.563
Aktywa razem 72.418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22.103
Zobowiązania długoterminowe 6.686
Zobowiązania krótkoterminowe 14.796
Kapitał własny 50.315
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2013/2014
trwał od 01-07-2013 do 30-06-2014 (12 miesięcy)

Informacje finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104.239
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.152
Zysk (strata) brutto 4.911
Zysk (strata) netto 3.949
Aktywa razem 68.052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19.300
Zobowiązania długoterminowe 8.256
Zobowiązania krótkoterminowe 10.627
Kapitał własny 48.752
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2012/2013
trwał od 01-07-2012 do 30-06-2013 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98.744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.186
Zysk (strata) brutto 5.031
Zysk (strata) netto 4.050
Aktywa razem 62.034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17.231
Zobowiązania długoterminowe 9.889
Zobowiązania krótkoterminowe 7.025
Kapitał własny 44.803
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2011/2012
trwał od 01-07-2011 do 30-06-2012 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2011/2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98.823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.045
Zysk (strata) brutto 1.303
Zysk (strata) netto 1.034
Aktywa razem 65.783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25.030
Zobowiązania długoterminowe 11.789
Zobowiązania krótkoterminowe 12.969
Kapitał własny 40.753
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2010/2011
trwał od 01-07-2010 do 30-06-2011 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2010/2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84.809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.337
Zysk (strata) brutto 2.856
Zysk (strata) netto 2.295
Aktywa razem 61.919
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22.200
Zobowiązania długoterminowe 13.059
Zobowiązania krótkoterminowe 8.893
Kapitał własny 39.719
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0.00

Rok obrotowy 2009/2010
trwał od 01-07-2009 do 30-06-2010 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2009/2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80.706
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10.435
Zysk (strata) brutto 10.256
Zysk (strata) netto 8.280
Aktywa razem 50.351
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12.927
Zobowiązania długoterminowe 6.608
Zobowiązania krótkoterminowe 5.460
Kapitał własny 37.424
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2008/2009
trwał od 01-07-2008 do 30-06-2009 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2008/2009

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72.067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.485
Zysk (strata) brutto 7.100
Zysk (strata) netto 5.702
Aktywa razem 34.006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.862
Zobowiązania długoterminowe 638
Zobowiązania krótkoterminowe 3.780
Kapitał własny 29.144
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2007/2008
trwał od 01-07-2007 do 30-06-2008 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2007/2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62.648
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.280
Zysk (strata) brutto 4.958
Zysk (strata) netto 4.014
Aktywa razem 28.752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5.310
Zobowiązania długoterminowe 262
Zobowiązania krótkoterminowe 4.495
Kapitał własny 23.442
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2006/2007
trwał od 01-01-2006 do 30-06-2007 (18 miesięcy)

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56.752
Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56.752 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.084
Zysk (strata) brutto 4.519
Zysk (strata) netto 3.619
Aktywa razem 23.810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.382
Zobowiązania długoterminowe 458
Zobowiązania krótkoterminowe 3.706
Kapitał własny 19.428
Kapitał zakładowy 2.500
Liczba akcji (w szt.) 5.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2004/2005
trwał od 01-01-2005 do 31-12-2005 (12 miesięcy)

Wybrane dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27.490
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.009
Zysk (strata) brutto 2.734
Zysk (strata) netto 2.156
Aktywa razem 20.058
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14.611
Zobowiązania długoterminowe 583
Zobowiązania krótkoterminowe 13.932
Kapitał własny 5.447
Kapitał zakładowy 1.936
Liczba udziałów (w szt.) 3.872
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na udział (w zł) 0,00

Rok obrotowy 2003/2004
trwał od 15-08-2003 do 31-12-2004 (17 miesięcy)

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2003/2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27.788
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.148
Zysk (strata) brutto 1.718
Zysk (strata) netto 1.355
Aktywa razem 14.607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11.316
Zobowiązania długoterminowe 182
Zobowiązania krótkoterminowe 11.121
Kapitał własny 3.291
Kapitał zakładowy 1.936
Liczba udziałów (w szt.) 3.872
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Wybierz kontakt do odpowiedniego działu