Organy spółki

Organy spółki

Zarząd

Leszek Wąsowicz - Prezes Zarządu

Leszek Wąsowicz od blisko 30 lat związany z branżą bakaliową. Jest założycielem poprzednika prawnego Emitenta i obecnym głównym akcjonariuszem HELIO S.A. Bez wątpienia stoi nie tylko za sukcesem założonej i zarządzanej przez niego firmy HELIO, ale też miał istotny wkład w rozwój całego rynku bakalii. Bogate doświadczenie i doskonałe wyczucie rynku stawiają go w ścisłym gronie najważniejszych osób branży bakaliowej w Polsce. Posiada wykształcenie średnie. Wielokrotnie doceniony za swój wkład w rozwój rynku i przedsiębiorczości w Polsce, w tym nominacją Business Centre Club do prestiżowej Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

 

Przebieg kariery zawodowej – od roku 1992 prowadzi działalność polegającą na konfekcjonowaniu i dystrybucji bakalii, początkowo w formie spółki cywilnej, a od roku 1993 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W roku 2003 przedsiębiorstwo prowadzone przez Leszka Wąsowicza (w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego) zostało wniesione jako aport do „PH BONA” Sp. z o.o., która to w 2006 została przekształcona w HELIO S.A.

2006 –
nadal

HELIO S.A. – Prezes Zarządu

2003 –
2006

„PH BONA” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

1993 –
2003

„PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności spółki cywilnej

1992

BONA s.c. – współzałożyciel spółki

Justyna Wąsowicz - Wiceprezes Zarządu

Justyna Wąsowicz od blisko 30 lat związana z branżą bakaliową. Jako współzałożyciel poprzednika prawnego Emitenta od początku związana z przedsiębiorstwem Emitenta, którym po dziś dzień współzarządza będąc Wiceprezesem HELIO S.A. Bogate doświadczenie i doskonałe wyczucie rynku stawiają ją w ścisłym gronie najważniejszych osób branży bakaliowej w Polsce. Posiada wykształcenie średnie. Wielokrotnie doceniona za swój wkład w rozwój rynku i przedsiębiorczości, w tym kilkukrotnie znajdując się w Rankingu Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet Zarządzających Firmami w Polsce przygotowanego przez Centrum Badań Społeczno-Finansowych na zlecenie Gazety Finansowej.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2006 -
nadal

HELIO S.A. – Wiceprezes Zarządu

2003 -
2006

„PH BONA” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

1993 –
2003

„PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności spółki cywilnej

1992

BONA s.c. – współzałożyciel spółki

Rada Nadzorcza

Joanna Gilewska-Turska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Joanna Gilewska-Turska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania (akredytacja Oxford Brookes University) w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, oraz Policealne Studium Zawodowe w Sopocie z tytułem technik informatyk. Posiada istotne doświadczenie w zarządzaniu, finansach i audycie wewnętrznym, a także legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w spółkach kapitałowych, w tym międzynarodowych korporacjach. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2017 -
nadal

HELIO S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2009 –
nadal

Blue Bell SC – Właściciel i Dyrektor Zarządzający

2008 –
2009

Jones Lang La Salle Group Services Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań i Kontroli Wewnętrznej

2002 –
2008

GE Power Controls S.A. – Dyrektor Działu Zobowiązań Międzynarodowych

2000 –
2002

Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. Kontroli Kredytu

1998 –
2000

Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań

1997 –
1998

Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Sekcji Zobowiązań Operacyjnych

1993 –
1997

Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Księgowa / Szef Sekcji Zobowiązań

1992 –
1993

Akademia Medyczna w Gdańsku – Starszy referent administracyjny

Grzegorz Kowalik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kowalik zajmuje się tematyką data science. Obecnie prowadzi własną działalność świadcząc usługi związane z tą dziedziną w bankowości. Posiada doświadczenie zawodowe z data science – machine learning, bankowości, analizy danych, programowania oraz badań ilościowych i jakościowych. Posiada wykształcenie wyższe – ukończył socjologię (modele formalne, statystyka) na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował także przy projektach naukowych i jako wykładowca na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Legitymuje się jednocześnie wieloletnim doświadczeniem w Radzie Nadzorczej HELIO S.A., a tym samym zna dokładnie specyfikę jej działalności oraz branży. Jest również członkiem komitetu audytu spółki.

Przebieg kariery zawodowej:

2021 –
nadal

Silent Eight Pte. Ltd. (Singapur) – Data Scientist

2018 –
nadal

HELIO S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2018 –
2021

National Westminster Bank plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (RBS group) – Data Analyst

2013 –
2018

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – studia doktoranckie

2011 –
2018

HELIO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2011 –
2013

ACNielsen Polska Sp. z o.o. – Online Programmer / Global Operation Executive

2009 –
2011

UPC Polska Sp. z o.o. – Market Research Trainee

Aleksandra Ciąćka – Członek Rady Nadzorczej

Pani Aleksandra Ciąćka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie. Legitymuje się tytułem licencjata ekonomii. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości/badania sprawozdań finansowych. Autorka pracy dyplomowej poświęconej kontroli finansowej oraz ustawy Sarbanesa-Oxleya. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach i kontroli wewnętrznej, w tym na stanowiskach eksperckich w spółkach kapitałowych i międzynarodowych korporacjach. Laureatka m.in. nagrody głównej w konkursie innowacyjności w TP S.A. za projekt poprawy jakości. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w tym SOX, a także negocjacji, wywierania wpływu, czy ochrony informacji. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Przebieg kariery zawodowej:

2014 –
nadal

Orange Polska S.A. – Ekspert ds. Informacji Zarządczej Rozliczeń

2010 –
2014

Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Programu SOX

2008 –
2010

Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Wsparcia Operacji

2006 –
2008

Telekomunikacja Polska S.A. – Specjalista– Outsourcing

Irena Gałan - Stelmaszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Pani Irena Gałan – Stelmaszczuk posiada wykształcenie wyższe. W 1973 r. ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (magister filologii rosyjskiej). Jako członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2006 –
nadal

HELIO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2014 –
nadal

Emeryt

2000 –
2001

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie – Zastępca Dyrektora

1973 –
2014

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie – Nauczyciel języka rosyjskiego

Magdalena Okoń – Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Okoń posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie (obecnie Uczelnia Warszawska) na kierunku Bankowość, oraz Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości i sprzedaży. Jako były członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. (I kadencji) zna specyfikę działalności Spółki oraz jej branży. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089), oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Przebieg kariery zawodowej:

2020 –
nadal

INSKAT Krzysztof Tyszkiewicz – Kierownik Biura

2017 –
nadal

HELIO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Starszy Referent

2018

Santander Bank Polska S.A. – Doradca Klienta

2003 –
2018

PKO Bank Polski S.A. – Doradca

1998 –
2003

PKO Bank Polski S.A. – Inspektor

2006 –
2011

HELIO S.A. – członek Rady Nadzorczej

Informacje o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HELIO S.A.

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nie występują powiązania, z zastrzeżeniem, iż Pani Irena Gałan – Stelmaszczuk jest teściową Pana Leszka Wąsowicza, oraz Pan Grzegorz Kowalik jest siostrzeńcem Pana Leszka Wąsowicza.

Komitet Audytu

Aleksandra Ciąćka – Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)

Joanna Gilewska-Turska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)

Grzegorz Kowalik – Członek Komitetu Audytu (członek zależny)

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Wybierz kontakt do odpowiedniego działu