Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rok obrotowy 2021/2022
trwał od 01-07-2021 do 30-06-2022 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 4,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,9
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 44,9%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 6,4%

Rok obrotowy 2020/2021
trwał od 01-07-2020 do 30-06-2021 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 4,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 40,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 7,9%

Rok obrotowy 2019/2020
trwał od 01-07-2019 do 30-06-2020 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 1,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,4
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 31,8%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 2,7%

Rok obrotowy 2018/2019
trwał od 01-07-2018 do 30-06-2019 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 2,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,6
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 22,2%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 4,6%

Rok obrotowy 2017/2018
trwał od 01-07-2017 do 30-06-2018 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 6,2%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4,8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 21,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 11,4%

Rok obrotowy 2016/2017
trwał od 01-07-2016 do 30-06-2017 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2016/2017

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 6,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 27,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 12,0%

Rok obrotowy 2015/2016
trwał od 01-07-2015 do 30-06-2016 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2015/2016

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 3,0%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 36,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 4,7%

Rok obrotowy 2014/2015
trwał od 01-07-2014 do 30-06-2015 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2014/2015

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 1,6%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 30,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 2,2%

Rok obrotowy 2013/2014
trwał od 01-07-2013 do 30-06-2014 (12 miesięcy)

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 3,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 28,4%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 5,8%

Rok obrotowy 2012/2013
trwał od 01-07-2012 do 30-06-2013 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 4,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 27,8%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 6,5%

Rok obrotowy 2011/2012
trwał od 01-07-2011 do 30-06-2012 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2011/2012

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 1,0%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 38,1%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 1,6%

Rok obrotowy 2010/2011
trwał od 01-07-2010 do 30-06-2011 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2010/2011

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 2,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,9
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 35,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 3,7%

Rok obrotowy 2009/2010
trwał od 01-07-2009 do 30-06-2010 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2009/2010

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 10,3%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 6,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 24,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 16,4%

Rok obrotowy 2008/2009
trwał od 01-07-2008 do 30-06-2009 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2008/2009

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 7,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 6,6
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 13,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 16,8%

Rok obrotowy 2007/2008
trwał od 01-07-2007 do 30-06-2008 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2007/2008

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 6,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4,8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 16,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 14,0%

Rok obrotowy 2006/2007
trwał od 01-01-2006 do 30-06-2007 (17 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2006/2007

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 6,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 17,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem 15,2%

Rok obrotowy 2004/2005
trwał od 01-01-2005 do 31-12-2005 (12 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2005

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 7,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 72,4%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 10,8%

Rok obrotowy 2003/2004
trwał od 15-08-2003 do 31-12-2004 (17 miesięcy)

Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2005

Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) 7,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) 72,4%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) 10,8%

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Wybierz kontakt do odpowiedniego działu